Finanse

tematyczny blog internetowy!

Home » Biznes » System ekonomiczny

System ekonomiczny

Posted by admin On September - 6 - 2018 Comments Off on System ekonomiczny
System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Gospodarka i rodzaje
Makroekonomia jest oddziałem ekonomii zajmującej się ankietą sposobu działania gospodarki jako całości. W przeciwieństwie do mikroekonomii, koncentrującej się na analizie przedsięwzięcia osobnych podmiotów ekonomicznych bądź też procesach zachodzących w wyodrębnionych segmentach gospodarki, makroekonomia bada zjawiska oraz procesy zachodzące w skali całej gospodarki. W analizach makroekonomicznych obsługiwać się będziemy wielkościami gospodarczymi stanowiącymi miarami zjawisk oraz procesów gospodarczych. Wolno je wskazać mianem makrowielkości ekonomicznych. Pośród fundamentalnych makrowielkości gospodarczych wypada wymienić między innymi wytwórczości, stanowisko, inwestycje, konsumpcje, popyt, całościowy poziom cen, eksport lub import – oto ekonomia. Wolno wiec oznajmić, że makroekonomia testuje kształtowanie się makrowielkości gospodarczej oraz występuje pomiędzy nimi zależność. W szczególności próbuje opisać elementy decydujące o poziomach oraz zmianach makrowielkości oraz wytłumaczyć mechanizmy dotyczące wzajemnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje opisać czynniki decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu trafnych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wielkości mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych oznacza się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się zbyt prosta, w praktyce mogą pojawić się przeróżne komplikacje, trudności i uchylania się, kiedy nie są przestrzegane należyte zasady. Wielkości gospodarcze wolno podzielić na dwie grupy: następujące w postaci zasobów, i w postaci strumieni. Zasoby definiujemy jako zakumulowany stan danej wielkości w określonym momencie.

Categories: Biznes

Comments are closed.